Zsinati Bíróság

A Zsinati Bíróságot a Zsinat által választott tíz lelkészi és tíz világi bíró alkotja. Az egyházi bíráskodásról szóló törvényben meghatározott fegyelmi és igazgatási ügyekben jár el. Tagjait a ciklus második ülésén választják meg az egyházkerületek javaslata alapján.

Bikádi László Károly

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, Királyszentistváni Református Egyházközség, Vilonyai Református Egyházközség
Zsinati Bíróság
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
„Erre ő így válaszolt: Szólj, mert hallja a te szolgád!" (1Sám 3:10)
Dr. Bikádi László Károly a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, valamint a Vilonyai és Királyszentistváni Református Egyházközségek lelkipásztora, jogi szakokleveles lelkész, tereptanár, egyházjogi doktor és zsinati bíró, a Dunántúl legnagyobb házi segítségnyújtó és falugondnoki szolgálatának létrehozója, munkáltatója és intézményvezetője. Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány kuratóriumi elnöke. 1971. október 22-én született Veszprémben. Nős, felesége pedagógus. Három gyermekük van Csongor, Emese és Álmos. A Veszprémi Lovassy László Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Károlyi Gáspár Egyetem Hittudományi karán szerzett teológiai diplomát. Felesége három gyermek nevelése mellett legszorosabb és áldozatkészebb munkatársa és közös eredményeik jól mutatják, mennyit tehet egy lelkészcsalád saját környezete felvirágoztatásáért és gyülekezeteik megmaradásáért.

Bíró Zsuzsanna dr.

Tagság jellege: presbiteri
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Budai Gyula dr.

Tagság jellege: presbiteri
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Bukáné Zakar Zsuzsanna

Tagság jellege: lelkészi
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Darák Péter dr.

Tagság jellege: presbiteri
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

dr. Csizmár János

Tagság jellege: presbiteri
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

dr. Kustár Zoltán

Tagság jellege: lelkészi, tanintézeti képviselő
Tiszántúli Református Egyházkerület
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Zsinati Bíróság
„Érezzétek és lássátok, hogy jó az ÚR!" (Zsolt 34,9)

dr. Pocsai Tamás

Tagság jellege: presbiteri
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

dr. Rácsok Gabriella

Tagság jellege: lelkészi
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

dr. Varga Péter

Tagság jellege: presbiteri
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Farkas Gergely

Tagság jellege: lelkészi
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Fónagy Miklós

Tagság jellege: lelkészi
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Gellén Márton dr.

Tagság jellege: presbiteri
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Gilicze Andrásné

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Szentes-Felsőpárti Református Egyházközség
Zsinati Bíróság
„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen." Jn 12,26
Gilicze Andrásné Bodnár Erzsébet Hajdúböszörményben született 1955-ben. Itt érettségizett a Bocskai István Gimnáziumban 1974-ben. A Debreceni Református Teológiai Akadémián 1989-ben végzett. 1987- től szolgál a Szentes-Felsőpárt, Cserebökény-Nagytőke-Magyartés gyülekezeteiben. Férje ny. esperes. Három gyermekük van, -akikért nagyon hálás Istennek és büszke rájuk- a fiuk lelkipásztor. Érdeklődési területe a gyermek és ifjúságimisszió, cserkészet. 2002-ben lett cserkésztiszt. A cserkészeinek hazaszeretetét a Nagy-Magyarország tájegységeit körbe táborozva alapozta meg. Elnökségi tagja volt a REFISZ-nek. Alapító tagja Magyarországi Református Nőszövetségnek, majd 2009-től országos titkára. A TTRE Nőszövetségnek 2016-tól titkára. Egyházmegyei és egyházkerületi tanácsos, a Csongrádi Református Egyházmegye katechetikai előadója közel 20 éve. 2015-től zsinati tag.

Kiss Lajos Zoltán dr.

Tagság jellege: presbiteri
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Körmendiné dr. Szabó Katalin

Tagság jellege: presbiteri
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Lóránt Géza Gábor

Tagság jellege: lelkészi
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Rácz Lajos ny.

Tagság jellege: lelkészi
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Szekeresné Dr. Borbély Beáta

Tagság jellege: presbiteri
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Szűcs Endre

Tagság jellege: lelkészi, tanintézeti képviselő
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság