Egyházunk az évszázadok óta tart fenn közoktatási intézményeket. A nevelés és az oktatás intézményeinkben az általános állami, önkormányzati követelményeknek megfelelően, ugyanakkor Istennek a Szentírásban adott kijelentése, hitvallásaink és a magyar kálvinizmus szellemében folyik.
A Zsinat szabályozza és felügyeli a Magyarországi Református Egyház valamennyi köznevelési és szakképzési intézményének szellemi és anyagi ügyeit, összehangolt működését, elkészítteti és jóváhagyja a Magyarországi Református Egyház közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját.
A 2023/24. tanévben 238 településen, 568 feladatellátási helyen, 204 református köznevelési és szakképzési intézmény működik. A 204 intézményt 144 református egyházi jogi személy tartja fenn.


Intézményrendszerünkben működik:

 • 109 óvoda (124 telephelyen),
 • 111 általános iskola (174 telephelyen),
 • 40 középiskola (73 telephelyen),
 • 11 technikum (21 telephelyen),
 • 16 szakképző iskola,
 • 30 alapfokú művészeti iskola,
 • 27 kollégium,
 • 3 fejlesztő nevelést-oktatást végző gyógypedagógiai intézmény
 • 2 pedagógiai szakszolgálat,
 • 1 utazó gyógypedagógusi hálózatot működtető
 • és 1 pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény

A pedagógusok létszáma a református köznevelésben közel 6.000 fő
A tanulók létszáma a református köznevelésben: közel 61.000 fő

Oktatási szervezetek

OSZ.original

MRE Oktatási Szolgálat

Az MRE Oktatási Szolgálata a Magyarországi Református Egyház köznevelési, szakképzési, hittanoktatási és felsőoktatási ügyeinek adminisztratív, koordináló, ügyintéző szerve.

Tovább a cikkhez
RPI.original

Református Pedagógiai Intézet

A Református Pedagógiai Intézet ellátja, szervezi a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat a református közoktatási intézmények számára, valamint szakmai támogatást ad működésükhöz.

Tovább a cikkhez
egymi_02.original

Református EGYMI

A Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének küldetése az egyediségéből adódó szakfeladatok maradéktalan ellátása a keresztyén értékrend előtérbe helyezésével.

Tovább a cikkhez

Kitüntetések

Egyházunk 3 kitüntetéssel ismeri el a református pedagógusok teljesítményét.

Makkai Sándor-díj

Kinek adható: óvónők, tanítók, tanárok

Hány főnek: 3 fő (2 fő Magyarország, 1 fő határon túl)

Miért jár: a református nevelési eszmények átültetéséért a mindennapi pedagógiai gyakorlatba

Feltétele: több éves óvodai vagy iskolai tapasztalat, kiemelkedő szakmai munka, példamutató hit- és emberi magatartás

Hogyan jelölhetek: írásban a nevelési/oktatási intézmény igazgatójának címezve. Az igazgató ezt továbbítja az Igazgatótanácshoz (ha van). Ezután a felterjesztést megküldi az egyházkerület iskolaüggyel foglalkozó tanácsosának/referensének, aki azt, véleményével együtt elküldi az MRE Oktatási Szolgálatának. A szolgálatvezető az Oktatásügyi Bizottságnak küldi tovább, akik javaslatukat a zsinati tanácsosnak megküldik, hogy az a tavaszi zsinati ülés elé kerülhessen.

Jutalom: oklevél és pénzjutalom (nettó 500.000 Ft/fő)

A díj átadása: az országos református tanévnyitón

Kérjük, hogy ha van jelöltjük, akkor a legfeljebb egy oldalas írásbeli előterjesztésüket juttassák el az intézmény igazgatójának.

Imre Sándor-díj

Kinek adható: óvónők, tanítók, tanárok

Hány főnek: 1 fő

Miért jár: a református iskolaügyért végzett áldozatos munkáért

Feltétele: több éves intézményvezetési- vagy a református oktatásügyért más területen végzett kiemelkedő szakmai tevékenység

Hogyan jelölhetek: írásban a nevelési/oktatási intézmény igazgatójának címezve. Az igazgató ezt továbbítja az Igazgatótanácshoz (ha van). Ezután a felterjesztést megküldi az egyházkerület iskolaüggyel foglalkozó tanácsosának/referensének, aki azt, véleményével együtt elküldi az MRE Oktatási Szolgálatának. A szolgálatvezető az Oktatásügyi Bizottságnak küldi tovább, akik javaslatukat a zsinati tanácsosnak megküldik, hogy az a tavaszi zsinati ülés elé kerülhessen.

Jutalom: oklevél és pénzjutalom (nettó 500.000 Ft/fő)

A díj átadása: országos református tanévnyitón

Kérjük, hogy ha van jelöltjük, akkor a legfeljebb egy oldalas írásbeli előterjesztésüket minél előbb juttassák el az intézmény igazgatójának.

Molnár Miklós-díj

Kinek adható: hittanoktatók

Hány főnek: 2 fő

Miért jár: a hitre nevelés és a református keresztyén értékrend átültetéséért

Feltétele: több éves hittanoktatói tevékenység, kiemelkedő szakmai munka, példamutató emberi-hitbeli magatartás

Hogyan jelölhetek: írásban a nevelési/oktatási intézmény igazgatójának címezve vagy az egyházközség elnökségének. Az igazgató/elnökség ezt továbbítja az MRE Oktatási Szolgálatának. A szolgálatvezető az Oktatásügyi Bizottságnak küldi tovább, akik javaslatukat a zsinati tanácsosnak megküldik, hogy az a tavaszi zsinati ülés elé kerülhessen.

Díjazás: oklevél és pénzjutalom (nettó 500.000 Ft/fő)

A díj átadása: az országos református hittanoktatási konferencián

Kérjük, hogy ha van jelöltjük, akkor a legfeljebb egy oldalas írásbeli előterjesztésüket minél előbb juttassák el az intézmény igazgatójának, vagy az egyházközség elnökségének.Magyar Református Nevelés

A Pedagógiai Intézet folyóirata

Magyar református nevelés 2017/1 Magyar református nevelés 2017/2 Magyar református nevelés 2017/3 Magyar református nevelés 2017/4 Magyar református nevelés 2018/1 Magyar református nevelés 2018/2 Magyar református nevelés 2018/3 Magyar református nevelés 2018/4 Magyar református nevelés 2019/1 Magyar református nevelés 2019/2 Magyar református nevelés 2019/3 Magyar református nevelés 2017/4 mrn20201.jpg mrn20202.jpg mrn20203.jpg mrn20204.jpg mnr2021-1.jpg