Az egyházi oktatásügyhöz kapcsolódó alapítványok, egyesületek

A református oktatásügy különböző területeit zsinati, valamint Kárpát-medencei alapítású alapítványok és más szerveződések is segítik.

Kárpát-medencei Református Oktatási Alap (KMROA)

Elnök: A Generális Konvent Elnöksége
Székhely: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.
Telefon: +36 1 460 0714
E-mail: generalis.konvent@reformatus.hu

A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap célja, hogy támogassa az egyházi oktatást, a magyar református nevelést. A kezdeményezésre 2009-ben a Magyar Református Középiskolák Találkozóján (Sepsiszentgyörgy) került sor. A KMROA működési elvét a Kárpát-medence református oktatási intézményeinek első közös tanévnyitóján (Miskolc, 2010. augusztus 28.) az egyházkerületek oktatásügyi koordinátorai egyeztették.

Kárpát-medencei Református Oktatási Alap új plakát

Letölthető anyagok a 2023/24-es tanév gyűjtéséhezReformátus Tehetséggondozó Alapítvány (RTA)

Elnök: Tombor László
Székhely: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.
Telefon: -
E-mail: tombor.laszlo@bmrg.hu

Az RTA célja a református tehetséggondozás támogatása, amelyet a Református Pedagógiai Intézettel és a Református EGYMI-vel egyeztetve végez, továbbá a református egyház és hazánk jövője szempontjából meghatározó jelentőségű köznevelési, szakképzési és felsőoktatási intézmények tehetséges növendékeinek felkarolása. E tevékenység felöleli a kiemelkedő képességű gyermekek és növendékek felkutatását, a hátrányos helyzetűek támogatását, valamint az oktatási intézményen belüli és kívüli tehetséggondozását.

Az Alapítvány konkrét feladatai közé tartozik a tehetséggondozási programok és munkatervek készíttetése, a tehetséges diákok felkutatása, a hátrányos helyzetű tehetséges diákok támogatása pályázatok útján, a református oktatási intézményekből kikerülő tehetséges fiatalok sorsának figyelemmel kísérése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, tehetséggondozó táborok, rendezvények támogatása, a református tehetséggondozás területét felölelő írások, publikációk megjelenésének támogatása.

Az alapítvány kuratóriuma

  • Elnök: Tombor László (Érd)
  • Titkár: Dr. Papp Kornél (Halásztelek),
  • Tagok: Bruckner László (Budapest), Együd László (Heves), Illés Dániel (Tata), Ivánné Nagy Bernadett Erzsébet (Eperjeske), Szabóné Nagy Sarolta (Budapest)Országos Református Tanáregyesület (ORTE)

Elnök: dr. Papp Kornél
Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Telefon: +36 30 638 6645
E-mail: orte@drkg.hu , orte@reformatus.hu

Az Országos Református Tanáregyesület összefogja a magyar református iskolaügyért tenni akaró pedagógusokat és személyeket. Erősíti a református iskolák protestáns szellemiségét rendezvényekkel, iskolák közötti együttműködéssel és az iskolák és gyülekezetek közötti kapcsolatok ápolásával. Tagjainak érdekeit védi. Az ORTE évenként közgyűlést tart és szakmai konferenciát rendez. Támogató oktatási intézményei révén (óvodától egyetemig) mintegy 1100 tagot képvisel.
Az egyesület alapszabálya lehetőséget nyújt arra is, hogy a református iskolákban tanító nem református felekezetű kollégák, valamint a nem egyházi iskolákban oktató református tanárok is szerepet vállaljanak az ORTE-ban.Református Iskolák Diáksportegyesülete (RIDISZ)

Elnök: Pálinkó Gábor
Székhely: -
Telefon: -
E-mail: gpalinko@gmail.com

A református iskolák diákjainak képviselete, sportolásának, versenyeztetésének szervezett keretek közötti elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése és az egészséges életmódra való nevelés keresztyén szellemben a sport sajátos eszközeivel a legfőbb célja a 2000-ben létrejött Református Iskolák Diáksportszövetségének.

Feladatai között szerepel évenként legalább egy alkalommal országos verseny előkészítése, szervezése, valamint területi szervek létrehozása és azok működésének segítése.

Az egyesület kuratóriuma

A RIDISZ elnöksége.