Ösztöndíj és gyakornoki program

Zsinati ösztöndíjasok

Gyakornoki program a Külügyi Irodánál

A Magyarországi Református Egyház Külügyi Irodája munkáját 2011. január óta nemzetközi szakos diákok segítik, akik kötelező szakmai gyakorlatukat töltik az iroda felügyelete alatt. A gyakornokok számára, az érdeklődési területüket figyelembe véve személyes programot alakítunk ki. A diákok a Külügyi Iroda munkája mellett bekapcsolódhatnak a menekültmisszió, a cigánymisszió és a Magyar Református Szeretetszolgálat tevékenységébe. A gyakornoki program kezdete rugalmas.

Zsinati ösztöndíjak

Egyházunk a történelmi hagyományokat folytatva és a jelenkori ökumenikus gyakorlathoz igazodva külföldi továbbképzésre ad lehetőséget lelkészeknek, teológiai hallgatóknak és más egyházi munkatársaknak. A külföldi ösztöndíj célja a teológiát tudományos szinten művelő lelkészek továbbképzésének elősegítése, a tudományos utánpótlás biztosítása, a különböző területeken és munkaágakban szolgáló lelkészek, teológiai hallgatók, más egyházi munkások képzésének és továbbképzésének az előmozdítása, valamint egyházunk ökumenikus kapcsolatainak területén tevékenykedő munkatársak felkészülésének és tapasztalatszerzésének támogatása. Indokolt esetben segítséget nyújthat a doktori programban résztvevőknek kutatásukhoz és disszertációjuk elkészítéséhez.