Szervezet és elérhetőség

A Református Pályázati és Beruházási Szolgálat (PBSZ) a Magyarországi Református Egyház (MRE, vagy Egyház) közegyházi szolgálatai közé tartozik. A PBSZ nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel. Szervezetileg az MRE-hez tartozik és a Zsinati tanácsos irányítása és felügyelete alatt, a Szolgálatvezető főigazgató vezetésével működik.

A PBSZ alapvető feladata, hogy széles körű szolgáltatásokkal segítse a református szervezetek, intézmények és szervezeti egységek pályázati projektek és beruházások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos munkáját.

Fő tevékenységei

  • Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés az MRE közegyházi szolgálataihoz tartozó szervezetekkel, intézményekkel és szervezeti egységekkel, illetve más szervezeteivel (pl. az egyházkerületekkel) és testületeivel;
  • Elsősorban az MRE közegyházi szolgálataihoz tartozó szervezetek, intézmények és szervezeti egységek, továbbá – egyedi megállapodások alapján – a megállapodásokban meghatározott szervezetek, intézmények és szervezeti egységek hazai és EU-s támogatásból, vagy saját forrásból finanszírozott projektjeinek előkészítése, pályázatírás és a nyertes projektek megvalósításában való közreműködés;
  • Pályázati programokkal kapcsolatos információk és pályázati tanácsadási szolgáltatások nyújtása;
  • Egyedi esetekben, a szabálytalansági eljárásokkal érintett református pályázati projektek kedvezményezettjeinek támogatása, részükre tanácsadási szolgáltatások nyújtása;
  • A református szervezetek, intézmények és szervezeti egységek pályázati projektjeinek sikeres előkészítése és megvalósítása érdekében, kapcsolattartás és együttműködés a pályázati kiíró, lebonyolító és szakértői tevékenységet ellátó külső szervezetekkel (pl. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.), illetve államigazgatási szervezetekkel (pl. Miniszterelnökség);
  • A pályázati és a beruházási projektek eredményeinek kommunikációja, mind az MRE-n belül, mind pedig az Egyházon kívül;

Elérhetőségek

Református Pályázati és Beruházási Szolgálat

Székhely és levelezési cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Iroda: 1146 Budapest, Abonyi utca 31., 1.em.

Szolgálatvezető főigazgató: Kósa Mónika

E-mail: kosa.monika@reformatus.hu

Főigazgató-helyettes, az Óvodafejlesztési Projektiroda vezetője: Siposné Hamza Krisztina

E-mail: hamza.krisztina@reformatus.hu