Híreink

Kihívások a piramisok földjén - napközis hittantábor 2020

Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy míveljem a ti megmaradásotokat e földön. (1Móz 45,7a)

Napközis hittantábor a Gyomai Református Gyülekezetben,
„Kihívások a...


Egyházunk Zsinati Elnökségi Tanácsának állásfoglalása alapján e héttől megtarthatók az...


Testvéri buzdítás

Alulírott református lelkipásztorok úgy véljük, hogy egyházunkban a szent sákramentumaink – a keresztség és úrvacsora – kiszolgáltatása tekintetében is...


Hanganyag

Dátum: 2020. május 10. (vasárnap)
Istentisztelet - Legyen világosság! 1Móz 1,2-3 (Papp Tibor)