Országos református szakértői névjegyzék

Az Oktatási Szolgálat a református köznevelési törvény (1995. évi I. tv.) 14. § (5) bekezdése alapján – a Zsinat Oktatásügyi Bizottságával (OB-8/2015. (V.27.) határozat] egyeztetve – gondoskodik az Országos Református Szakértői Névjegyzék összeállításáról.

Letöltés

A szakértők foglalkoztatásának szabályai

A református köznevelési törvény 70. §-a:

(1) A köznevelési intézmény szakmai ellenőrzésében az vehet részt, aki szerepel a Zsinati Oktatási Iroda által vezetett Országos református szakértői névjegyzékben.

(2) Az Országos református szakértői névjegyzékbe felvehető pályázattal vagy meghívással öt évre (amely meghosszabbítható) az, aki

feladatának ellátásához szükséges szakirányú felsőfokú végzettséggel és

szakterületén szerzett tíz éves gyakorlattal rendelkezik,

szakterületének elismert képviselője.

(3) A névjegyzékbe való felvételre javaslatot tehet bármelyik természetes személy vagy református egyházi jogi személy.

(4) A szakértők szakvéleményt adhatnak az intézményvezető, a fenntartó vagy az illetékes egyházi szerv (egyházközségi és egyházmegyei fenntartású intézmény esetén az egyházkerületi oktatási iroda, egyházkerületi fenntartású intézmény esetén pedig az egyházkerületi illetve a zsinati oktatási iroda) írásbeli kérésére. Amennyiben a fenntartó kér szakértői véleményt, erről egyidejűleg értesíti az intézmény vezetőjét. Amennyiben az illetékes egyházi szerv kér szakértői véleményt, erről egyidejűleg értesíteni kell a fenntartót és az intézmény vezetőjét is.

(5) A szakértői szakvélemény költségeit a kezdeményező viseli.”