Református Hittan

Évek óta több mint 150 ezer gyermek vett részt valamilyen formában református hittanoktatásban. Az egyházközségeink által szervezett alkalmak, a nem református egyházi iskolák fakultatív, valamint a református iskolák és óvodák kötelező hittanórái mellett 2013 óta minden állami általános iskolában kötelezően választható a református hit- és erkölcstan tantárgy.

Létszámadatok:

Egyházközségek által szervezett fakultatív: 21.575 fő

Nem református egyházi iskolai: 14.857 fő

Református iskola és óvoda: 43.013 fő

Állami iskolai református hit- és erkölcstan: 71.233 fő

Hittanoktatásban részesülők száma összesen: 150.678 fő

Kapcsolat, segítségnyújtás

Tájékoztató

Március első felében zajlanak az állami iskolákban kötelezően választható hit- és erkölcstanórákkal kapcsolatos tájékoztató szülői értekezletek, a szülők áprilisban írathatják be református hittanra gyermeküket.
A szülőknek kell nyilatkozniuk arról, hogy állami fenntartású általános iskolában vagy hatévfolyamos gimnáziumban tanuló, általános iskolás korú gyermekük az etikaoktatást vagy valamelyik felekezet hit- és erkölcstan óráját fogja látogatni a következő tanévben.

Részletek a Hittan.info oldalon

Miért válasszák a református hit- és erkölcstant? Mi zajlik a református hittanórán? Ezekre a kérdésekre választ kaphatnak a szülők a hittan.info oldalon.Letölthető anyagok

Hogy a szülők döntését segítsék, az iskolák kötelesek egyeztetni a helyi egyházközségekkel, s március 14-ig tájékoztató szülői értekezleteket szervezni. A honlapunkon találnak a tájékoztatást segítő, helyi igényekre szabható plakátot, szórólapot és a református hit- és erkölcstant bemutató ppt-t.

A választható hit- és erkölcstan szervezésének 15 lépése

A 2023/24. tanévre történő beiratkozás alkalmával a református hit- és erkölcstan oktatást szervező református egyházközségek figyelmébe ezen menetrend alkalmazását ajánljuk.