Segítségre van szüksége?

Egyedül érzi magát? Nem találja problémáiból a kiutat? Segítségre szorul? Gyülekezeteink lelkipásztorai mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Keresse munkatársainkat!

A Magyar Református Szeretetszolgálati Alapítvány szakemberei nemcsak katasztrófák idején aktívak, hanem rendszeresen tartós élelmiszerrel, használtruhával, tűzifával, tanszerekkel támogatják a rászoruló családokat. Emellett közfoglalkoztatási és egyéb programokkal segítik a hátrányos helyzetű régiókban élőket.

Jobb adni

Magánszemélyek gyülekezeteinkhez, intézményeinkhez vagy közvetlenül a Magyar Református Szeretetszolgálathoz fordulhatnak adománykéréseikkel.

Még jobb adni

Gyülekezeteink, intézményeink, református közösségek regisztrálhatnak adománykoordinációs oldalunkra is.

A +36-80-296-844-es telefonszám hívható lelki válság esetén, emberi, családi, lelkiismereti, hitbeli kérdések megbeszélésére, minden nap reggel 8 órától éjjel 1-ig. A református telefon-lelkigondozás célja az azonnali válságkezelés: azoknak a hívását várják, akiknek szükségük van élőszóban kapott támaszra, gyámolításra és útmutatásra.

Telefon-lelkigondozás

+36-80-296-844

Skype-os lelkigondozói szolgálatunk minden nap 17 órától éjjel 1-ig áll a rászorulók rendelkezésére. Lelkigondozóink a következő krízishelyzetek kezelésében rendelkeznek komoly tapasztalattal: magányosságból fakadó kérdések; emberi kapcsolatok kudarcai; alkoholizmus; depresszió; az öngyilkosság szélén állók; munkahelyi problémák; társkeresés; szexuális problémák; egyházi, hitbeli, erkölcsi és filozófiai kérdések; egészségügyi problémák; gyász, veszteség, válságban, kétségbeesésben és egyéb érzelmi problémákban élők, küzdők kérdései.

Internetes lelkigondozás

Skype azonosító: lelkigondozas1

Szenvedélybetegeknek, drogfüggőknek segítünk személyközpontú szemléletű, önsegítő elemeket használó terápiás közösségi modellünkkel. Tizenkét hónapos ráckeresztúri Drogterápiás Otthonunkba felnőtteket, a Fiatalkorúak Drogterápiás Otthonába tiniket várunk, emellett elő- és utógondozást végzünk, hozzátartozói csoportokat szervezünk a Dunaújvárosi Drogambulancián, valamint a budapesti Válaszút Misszióban és a Tisztás Közösségi Helyen.


A Zsibriki Drogterápiás Intézet 18-40 év közötti drog- és alkoholfüggő férfiaknak segít. A bentlakásos intézet szintén a klasszikus önsegítő terápiás közösségre és a szociális készségek (kommunikáció, segítségkérés, objektivitás, konfliktuskezelés) tanítására és gyakorlására koncentrál.

A szenvedélybetegségben, főként alkoholfüggőségben élő emberek gyógyításán fáradozik a Református Iszákosmentő Misszió, közösen a Magyar Kékkereszt Egyesülettel.

Misszióvezető: Némethné Balogh Katalin