Szeretetszolgálat az egyházban

Szenvedő embertársaink megsegítése, a betegek, fogyatékosok ápolása és gondozása, a magányosok, egyedül élők, idősek, valamint a hátrányos szociális helyzetben levők és a társadalmi hátrányt szenvedők közötti szolgálat elválaszthatatlan az egyháztól. Ez a szeretetszolgálat, más szóval diakónia a hitre jutott ember Isten iránti hálájából fakad.


Gyülekezeti diakónia

oleles.jpg

Egyházunk gazdag, évszázados diakóniai múlttal rendelkezik, ezekből és egyháztagjaink imádságos szeretetéből táplálkozik a református szeretetszolgálat. Református egyházközségeink igyekeznek odafigyelni a közöttük vagy környezetükben élő szükséget szenvedőkre. Egyes gyülekezetekben külön munkatársat, diakónust is alkalmaznak, aki lelkipásztoraink, valamint a diakóniai munkáért felelős presbiterek mellett végzi ezt a szolgálatot.

Kiss Ferenc-díj

Egyházunk Zsinata minden évben kitüntetéssel ismeri el a gyülekezetekben végzett áldozatkész diakóniai szolgálatot. A díjat az a személy kapja, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért.

Díjazottak

2007

 • Fekete Irén, Szekszárdi Református Egyházközség
 • Laudon László és Laudon Lászlóné, Budapest-Óbudai Református Egyházközség

2008

 • Bálintné Dr. Matyó Csilla, Budapest-Pozsonyi úti Református Egyházközség
 • Szigeti Lászlóné, Budapest-Budai és Solymári Református Egyházközség

2009

 • Galambos Endréné, Győri Református Egyházközség
 • Szlukovinyi Károlyné Papp Irén Kőröshegyi Református Egyházközség

2010

 • Dr. Bodolay Gézáné, Németajkú Református Egyházközség
 • Köles Jánosné, Tiszaföldvári Református Egyházközség

2011

 • Körömi Lászlóné, Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség
 • Dr. Varga Zsigmondné Somogyi Éva, Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség

2012

 • Kontha Benőné, Majosházi Református Egyházközség
 • Pincés Julianna, Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség

2013

 • Kóródiné Tátrai Ibolya, Székesfehérvári Református Egyházközség
 • Menyhárt Mátyásné, Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség

2014

 • Csenki Zsuzsanna, Budapest-Budai Református Egyházközség
 • Vágó Sándorné Berényi Ibolya, Hosszúpályi Református Egyházközség

2015

 • Baji Lászlóné, Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség

2016

 • Tóth Tamásné, Tinnye-Piliscsaba Református Egyházközség

2017

 • Bogáth István, Kömlődi Református Egyházközség

2018

 • Bori Gábor és Bori Gáborné, Budapest-Káposztásmegyeri Református Egyházközség

2019

 • dr. Boross Gézáné Szappanos Márta, Budapest-Kálvin Téri Református Egyházközség

2020

 • Dobos Pálné, Budapest-Budahegyvidéki Református EgyházközségIntézményi diakónia

szeretetszolgalat_intezmenyi.jpg

Szeretetszolgálatuk hatékonyabb végzése érdekében egyházközségeink, egyházmegyéink, egyházkerületünk és Zsinatunk diakóniai intézményeket hoztak létre és működtetnek. Országszerte foglalkozunk

Bentlakásos intézményeink és átmeneti otthonaink mellett kínálunk házi segítségnyújtást, étkeztetést, családi napközit, támogató- és szakszolgálatokat.