Kórházlelkészek juttatásai

Kedvezményezett: Magyarországi Református Egyház
Támogatás azonosító: EGYH-KCP-18-P-0091
Támogatás célja: A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészégügyi szolgálatoknál lelkészi, illetve lelkigondozói szolgálatot végzők számára a (felsőfokú) végzettségüknek megfelelő valamennyi állami juttatás biztosítása.
Támogatás összege: 104 000 000 Ft
Támogatási időszak: 2018.01.01.-2019.12.31.

Az egészségügyi ellátás alapvetően a testi gyógyulásra koncentrál, emellett a spirituális igények, a szabad vallásgyakorlás és a szakszerű lelkigondozás, mentálhigiénés szolgálat segíti ezt a gyógyulási folyamatot, illetve az esetlegesen felmerülő krízishelyzetek feldolgozását. A Magyarországi Református Egyház kórházlelkészi, - lelkigondozói szolgálatot is végez.

Kórházlelkészi, -lelkigondozói szolgálatban lévő munkatársaink az ország nagy részén, a református meghatározottságú területeken, az egyes egészségügyi intézmények felelős és erre kijelölt vezetőinek tudtával, engedélyével és támogatásával végzik munkájukat.

Az elnyert támogatással lehetőségünk van a szolgálat kiterjesztésére valamennyi, a református egyház tagjai által látogatott kórházban, a testvéregyházakkal való szoros és kölcsönös együttműködésben. Továbbá elkezdtük azt a szakmai háttértámogatást is kiépíteni, ami a jelenlegi és leendő kórházlelkészeink, -lelkigondozóink számára biztosít segítséget – szintén ökumenikus megközelítésben.

készült a kormány megbízásából kreatív