Bárka tábor - Maradandót alkotni, ami megváltoztat másokat

Projekt címe: Bárka tábor - Maradandót alkotni, ami megváltoztat másokat
Projekt kódja: EKCP-KP-1-2023/8-000006
Projekt kezdete és tervezett vége: 2023.03.01. – 2023.12.31.
Támogatás összege: 1 000 000
Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház
Támogatási intenzitás: 100%
Pályázati Iroda feladatai: pályázatírás, projektmenedzsment, pénzügyi menedzsment, szakmai megvalósítás
Megvalósulási helyszín: Fonyódliget, Balatonfenyves

A Bárka tábor egy bentlakásos fejlesztő- és integrációs tábor, amely a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését kedvezőtlenül befolyásoló szociokulturális hátrányokat az élménypedagógia eszközével kívánja csökkenteni, a gyermekek szociális kompetenciáinak fejlesztése révén.

A tábor célcsoportja a kevésbé fejlett régiókban lévő köznevelési intézmények 1-11. évfolyamra járó tanulói, kiemelt tekintettel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a fogyatékossággal élő tanulók.

Ahhoz, hogy táborainkat magas színvonalon tudjuk megvalósítani megkerülhetetlen a táborban közreműködők szakmai felkészítése. Jelen pályázat keretében erre is vállalkozunk, az egyes szakfeladatokat ellátók szakmai jellegű képzését valósítva meg egy 3 napos felkészítő keretében.

Támogató: Miniszterelnökség, Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

A pályázati felhívás címe: Egyházi közösségi célú programok 2023. évi támogatása

A pályázati felhívás kódja: EKCP-KP-1-2023

keszult_magyarorszag_korm_tamogatasaval_2023