Aktuális tagság világszervezetekben

Ökumenikus szevezetek vezetősége:

Erdélyi Diána,
Református Egyházak Világközössége (World Communion of Reformed Churches - WCRC), Végrehajtó Bizottság tagja

Antal János (Királyhágómellék),

REV Európa (WCRC Europe) vezetőstestület, titkár

Dr. Fazakas Sándor,
Európai Protestáns Egyházak Közössége (Communion of Protestant Churches in Europe - CPCE/GEKE) tanácsának póttagja, Dél-Kelet Európai Regionális Munkacsoport tagja

Dr. Vladár Gábor,
Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE), Dél-Kelet Európai Regionális Munkacsoport tagja

Dr. Kodácsy Tamás, 
Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat (European Christian Environmental Network - ECEN), Vezetőségi tag

Angela Canadey,

Európai Egyházak Migrációs Bizottsága (Churches' Commission for Migrants in Europe - CCME), végrehajtóbizottság tagja, pénztárnok

Dr. Kókai Nagy Viktor,

Interfilm (International Interchurch Film Organisation), közgyűlés tagja

Balog Zoltán,

Nemzetközi Luther Márton Alapítvány (Internationale Martin Luther Stiftung), kuratóriumi tag

Munka- és tanulmányi csoportok:

Dr. Gonda László,
Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE), Ökumenikus Tanácsadó Testület tagja

Dr. Fazakas Sándor,
Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE), Etikai Tanácsadó Testület tagja

Dr. Kodácsy Tamás,
Európai Egyházak Konferenciája (CEC), Gazdasági és Ökológiai Igazságosság Referencia Munkacsoport tagja