Híreink

Elindult gyülekezetünkben az iratterjesztési szolgálat. Célunk, hogy Isten igéjének megismerését, megértését és életünkben való alkalmazását különböző, keresztyén tartalmú, biblikus kiadványok értékesítésével is segítsük, illetve a kérdéseikre választ keresőknek utat mutassunk.

A...


„...az igaz pedig az ő hite által él.” (Habakuk 2,4)

A Gyomai Református Egyházközség gyülekezeti termében (Hősök útja 44.)
2017. december 3-9 között 16 óra 30-as kezdettel előadásokat tartunk.

Az előadások témája:

MI LEHET AZ EGYETLEN REMÉNYÜNK?...


Jó vagy te Uram, taníts meg a te rendeléseidre! (Zsoltárok 119,68)

Amit Istenről és rólam tudni lehet, érdemes, kell.

Napközis hittantábor a Gyomai Református Gyülekezetben,
Mindent tudni akarok! címmel.

Örömmel hirdetjük, hogy idén...


„Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.” (Róma 10,13)

A Gyomai Református Egyházközség gyülekezeti termében (Hősök útja 44.)
2016. december 5-9 között 16 óra 30-as kezdettel előadásokat tartunk.

Az előadások témája:

MI LESZ...


Gyülekezetünkben női bibliakör indul. Az alkalmak minden hétfőn, délután 16:30-tól lesznek a presbiteri tanácsteremben, amely a lelkészi hivatal melletti lépcsőházból nyílik. Az első alkalom: 2016.november 21. Szeretettel hívunk és várunk minden asszonyt és leányt!


Konfirmációs felkészítő tanfolyam indul gyülekezetünkben 12-13 éves fiatalok számára. A foglalkozások vasárnap délutánonként 15 órától lesznek megtartva, első alkalom: november 6.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!


Napközis hittantábor a Gyomai Református Gyülekezetben!
Örömmel hirdetjük, hogy idén nyáron is megrendezzük a napközis hittantáborunkat gyülekezetünkben. (5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 44.)
Minden gyermeket szeretettel várunk, a hittanra nem járókat is!

Témánk...


Advent 1. vasárnapján, november 29-án 9:30 -kor ünnepi istentisztelet a református gyülekezeti imateremben.
Advent 2. vasárnapján, december 6-án 9:30 -kor ünnepi istentisztelet a református gyülekezeti imateremben.
Advent 3. vasárnapján, december 13-án 9:30 -kor ünnepi istentisztelet...