A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének közleménye

A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé. 
Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

A fentieket tiszteletben tartva, szomorúan tájékoztatjuk a kedves Testvéreket és minden érdeklődőt, hogy Egyházközségünkben az istentiszteletek és a bibliaórák a koronavírus járvány helyzetének kedvező változásáig elmaradnak.
A megszokott időpontokban az Egyházközség internetes videó-megosztó (YouTube-os) felületén igemagyarázatok, igehirdetések közvetítése fog történni. 
Azaz,

  Vasárnap: 9 óra 30-kor istentisztelet (igehirdetés)
  Hétfőn: 16 óra 30-kor, női bibliaóra (igemagyarázat)
  Szerdán: 16 óra 30-kor, bibliaóra (igemagyarázat)

Kérjük és biztatjuk a Testvéreket, hogy egyházközségünk facebook oldalát, és honlapját www.reformatusegyhaz.hu kísérjék figyelemmel, ahol az aktualitásokat mindig igyekszünk naprakészen feltüntetni.

A Zsinati rendelkezés értelmében a lelkészi hivatal is zárva tart. Az ismert telefonszámokon elérhetőek vagyunk: 06-66-386-681 vagy 30-639-3967.

Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy adományaikat, anyagi támogatásukat (perselypénz, egyházfenntartói járulék, stb.) átutalással juttassák el az egyház-községünkhöz.

 Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a www.reformatus.hu honlapunkon és az egyéb egyházi média felületeinken számos online áhítat és istentisztelet követhető.

Könyörögjünk Istenhez szabadításért és a helyzet mielőbbi rendeződéséért. Megértésüket, megköszönjük.

A Presbitérium