Híreink

A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé. 
Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek...


Kedves Érdeklődők! Kedves Testvérek!

2020. november 01-től a Gyomai Református templomban a vasárnapi istentiszteletek újra a megszokott időpontban: 09 óra 30-kor kezdődnek.

A szerdai bibliaórák kezdési ideje: 16 óra 30 perc.

Minden érdeklődőt szeretettel...


Gyülekezeti csendeshét

Gyülekezeti csendeshetet tartunk a Gyomai Református Egyházközségben.

A csendeshét időpontja: 2020. július 6-10. (hétfő-péntek)
Helyszín: a Gyomai Református Egyházközség gyülekezeti terme (Gyomaendrőd, Hősök útja 44.)

Tervezett...


Kihívások a piramisok földjén - napközis hittantábor 2020

Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy míveljem a ti megmaradásotokat e földön. (1Móz 45,7a)

Napközis hittantábor a Gyomai Református Gyülekezetben,
„Kihívások a piramisok földjén - József története” címmel.

Örömmel hirdetjük...


Egyházunk Zsinati Elnökségi Tanácsának állásfoglalása alapján e héttől megtarthatók az istentiszteletek, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával. Ezért május...


Testvéri buzdítás

Alulírott református lelkipásztorok úgy véljük, hogy egyházunkban a szent sákramentumaink – a keresztség és úrvacsora – kiszolgáltatása tekintetében is igaz: „Istennek kell inkább engedni, mint embereknek!” (Ap.csel. 5,29)...


Magyar honfitársainkat emlékeztetjük arra, hogy a Biblia szerint semmi nem történik véletlenül, hanem minden – így ez a mostani járvány is – a személyes, végtelen Isten kezéből származik! „Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne?” (Ámós könyve 3,6) (Heidelbergi...


Ünnepi alkalmaink 2019. Karácsonyán

Ünnepi alkalmaink 2019. Karácsonyán

2019. december 1. (vasárnap), Advent 1. vasárnapja
09:30 - Ünnepi istentisztelet a református gyülekezeti imateremben

2019. december 2-6 között minden este fél ötkor a gyülekezeti teremben. "Őt...