Hanganyagok

Óévi istentisztelet - A megfáradt ember 1Kir 19,4-8 (Wollner István)


Istentisztelet - Jakab levele 17. A felülről való bölcsesség Jak 3,13-18 (Papp Tibor)


Karácsonyi ünnepi istentisztelet - Szeretetével jön felém Istenem Zsolt 59 (Wollner István)


Karácsonyi ünnepi istentisztelet - Sötétségbe és nyomorba jött Lk 2,1-20 (Papp Tibor)


Szentesti ünnepi istentisztelet - Karácsonyi jel Lk 2,8-14 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Hogyan készüljünk az Úr szabadítására? Ézs 55,6-11 (Wollner István)


Istentisztelet - Jakab levele 16. A nyelv bűnei Jak 3,1-12 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Fölkel az Isten! Zsolt 68,1-7 (Wollner István)


Evangélizáció - A keresztről való beszéd 5. Lélek és erő megmutatása 1Kor 2,1-5 (Cs Nagy János)


Evangélizáció - A keresztről való beszéd 4. Dicsekvésünk Istentől 1Kor 1,30-31 (Cs Nagy János)


Evangélizáció - A keresztről való beszéd 3. Miért a keresztről való beszéd? 1Kor 1,25-29 (Cs Nagy János)


Evangélizáció - A keresztről való beszéd 2. Isten hatalma és bölcsessége 1Kor 1,22-24 (Cs Nagy János)


Evangélizáció - A keresztről való beszéd 1. Az igehirdetés bolondsága 1Kor 1,18-21 (Cs Nagy János)


Istentisztelet - Adventi parancsok Lk 12,35-40 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Jakab levele 15. A hit cselekedetei Jak 2,14-26 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Jakab levele 14. Az élő és a halott hit Jak 2,14-26 (Papp Tibor)


Istentisztelet, a reformáció emléknapja - Nem békességet, hanem meghasonlást Lk 12,51 (Papp Tibor) 


Istentisztelet, hálaadás az új borért - A régi és az új Lk 5,29-39 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Kapcsolatok az Úrban Csel 18,1-11; Rm 16,3-5  (Wollner István) 


Istentisztelet - Jakab levele 13. Növeld a mi hitünket! Lk 17,1-6; Jak 2,18 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Jakab levele 12. Hit, vagy cselekedetek által van az üdvösség? Jak 2,14-26  (Papp Tibor)


Istentisztelet - Megéri-e tisztességesnek maradni? 1Móz 39,1-18 (Wollner István) 


Istentisztelet - Jakab levele 11. Isten nem személyválogató Jak 2,1-13 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Jakab levele 10. Ne legyetek személyválogatók! Jak 2,1-13 (Papp Tibor)

 


Istentisztelet - Juhokat a farkasok közé Mt 10,1-20 (Wollner István)


Istentisztelet, hálaadás az új kenyérért - Jn 6,48-51 Az Élet kenyere (Papp Tibor)


Istentisztelet - Ma, ha az ő szavát halljátok Zsid 3,7; 4,12 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Két dolgot kérek tőled Ef 4,17-32; Péld 30,7-9 (Wollner István) 


Istentisztelet - Jakab levele 9. A keresztyén istentiszteletről Jak 1,17-27 (Papp Tibor)


   Istentisztelet - Jól kérni Fil 4,1-9; 2Krón 1,7-12 (Wollner István)


Istentisztelet - Jakab levele 8. Kétféle igehallgató Jak 1,17-27 (Papp Tibor)


Istentisztelet - A kísértő hazugságai 1Kir 13,11-32; 1Móz 3,1-5 (Wollner István) 


Istentisztelet - Jakab levele 7. Hogyan olvassuk a Bibliát? Jak 1,19-27 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Jakab levele 6. Isten igéjének munkája Jak 1,19-27 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Jakab levele 5. Isten jó ajándékai Jak 1,16-22 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Reményteljes jövő Jób 42,1-6; Jer 29,11 (Wollner István)


Istentisztelet - Jézus megkísértése 3. Hitében kísértve Lk 4,1-13 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Hétköznapi hősök Bír 10,1-3 (Papp Tibor)


Istentisztelet, pünkösd hétfő - Nem hagylak titeket árván Csel 1,4-14; Jn 14,18 (Wollner István)


Istentisztelet, pünkösd vasárnap - Mennyei fajnemesítés Ézs 11,1-2 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Megpróbáltatások idején Jób 23,1-9; Préd 11,5 (Wollner István)


Istentisztelet, mennybemenetel ünnepe - Mit álltok itt nézve a mennybe? Csel 1,6-14 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Jézus megkísértése 2. Hatalom és gazdagság Lk 4,1-8 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Jézus megkísértése 1. Nemcsak kenyérrel él az ember 5Móz 8,1-20; Lk 4,2-4 (Papp Tibor)


Istentisztelet - A bűn halált nemz Jak 1,14-15 (Wollner István)


Istentisztelet - Jakab levele 4. Mi a kísértés? Jak 1,9-18 (Papp Tibor)


Istentisztelet, húsvét hétfő - Ti is élni fogtok Jn 14,18-24 (Wollner István)


Istentisztelet, húsvét vasárnap - Találkozni a Feltámadottal Jn 20,1-18 (Papp Tibor)


Istentisztelet, nagypéntek - Jézus isteni nagysága Jn 18,1-11 (Papp Tibor)


Evangelizáció - Krisztus örömhíre 5. Hitben élek Rm 1,16-17; Gal 2,20 (Végh Tamás)


Evangelizáció - Krisztus örömhíre 4. Hogyan lehet mindez az enyém Rm 1,16–17; 10,13–17 (Végh Tamás)


Evangelizáció - Úgy szerette Isten e világot Jn 3,16-18 (Végh Tamás)


Evangelizáció - Krisztus örömhíre 3. Isten igazsága Rm 1,16-17 (Végh Tamás)


Evangelizáció - Krisztus örömhíre 2. A kereszt szabadítása Jn 3,14-18 (Végh Tamás)


Evangelizáció - Krisztus örömhíre 1. A nagy örömhír Rm 1,16-17 (Végh Tamás)


Istentisztelet - Jakab levele 3. Helyesen dicsekedni Jak 1,1-12 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Jakab levele 2. Az igazi életbölcsesség Jak 1,1-12 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Jakab levele 1. Teljes örömnek tartsátok Jak 1,1-12 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Aki hisz énbennem, ha meghal is, él Jn 11,17-27 (Wollner István)


Istentisztelet - Aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát 1Kor 11,17-29 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Az úrvacsora jelentősége és haszna 1Kor 10,15-22; Mt 26,26-28 (Papp Tibor)


Istentisztelet - Szabad-e adót fizetni? 2. Mt 22,15-22 (Papp Tibor)


Istentisztelet - A kegyelem idején meghallgattalak Mk 10,17-27; 2Kor 6,1-2 (Wollner István)


Istentisztelet - Szabad-e adót fizetni? 1. Jer 5,7-20; Mt 22,15-17 (Papp Tibor)


Újévi istentisztelet - Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy Jel 3,1-6 (Papp Tibor)