Istentisztelet, mennybemenetel ünnepe - Mire tanít Jézus mennybemenetele előtt? Lk 24,44-53 (Papp Tibor)