Hanganyagok

Óévi istentisztelet - A krisztusközpontú ember Fil 1,12-24


Istentisztelet - Számvetés Ezsd 9,1-15; 1Móz 3,6-10 (Wollner István)


Istentisztelet, karácsony második napja - Isten hűsége Jn,1,1-18; Ézs 54,10 (Wollner István)


Istentisztelet, karácsony első napja - A nép, a mely sötétségben jár, lát nagy világosságot 1Móz 3,1-15; Ézs 9,2a;6a


Szentesti ünnepi istentisztelet - A karácsony titka Jn 1,18


Istentisztelet, advent negyedik vasárnapja - Szeretetével jön felém Istenem Zsolt 59,1-18 (Wollner István)


Istentisztelet, advent harmadik vasárnapja - Úgy lesz az ember Fiának napjaiban is Lk 17,26-30


Istentisztelet, advent második vasárnapja - Hogyan kell Krisztust várni? Mt 25,1-13; Mk 13,32-33 (Wollner István)


Előadás - El fog jönni, nem marad el! 7. De én örvendezni fogok! Hab 3. (Cs. Nagy János)


Előadás - El fog jönni, nem marad el! 6. Jaj annak, aki... Hab 2,5-20 (Cs. Nagy János)


Előadás - El fog jönni, nem marad el! 5. Az igaz pedig az ő hite által él. Hab 2,1-4 (Cs. Nagy János)


Előadás - El fog jönni, nem marad el! 4. Őrhelyemre állok... Hab 2,1 (Cs. Nagy János)


Előadás - El fog jönni, nem marad el! 3. Az én Istenem, Szentem! Hab 1,12-17 (Cs. Nagy János)


Előadás - El fog jönni, nem marad el! 2. Nézzetek szét a népek között! Hab 1,5-11 (Cs. Nagy János)


Előadás - El fog jönni, nem marad el! 1. Meddig kiáltok még oh Uram? Hab 1,1-4 (Cs. Nagy János)


Istentisztelet, advent első vasárnapja - Legyetek készen, várjátok Őt! Mt 24,1-14


Istentisztelet - Miért kell istentiszteletre járni? Jak 1,17-27


Istentisztelet - Van-e üdvbizonyosság? 1Kor 2,1-16; Róm 8,16


Istentisztelet - Bocsássatok meg egymásnak! Mt 18,23-35; Rm 12,17-21 (Wollner Isván)


Istentisztelet - Az elveszettekről 8. A tékozló fiú - Elidegenedve Istentől Lk 15,22-32; 1Pét 2,10


Istentisztelet - A reformáció nagy felismerései Ef 1,1-14; 2,8-9


Istentisztelet - Az elveszettekről 7. A tékozló fiú - A megszentelődés útján Lk 15,11-24


Istentisztelet - Az elveszettekről 6. A tékozló fiú - A megtérés Lk 15,11-19


Istentisztelet - Maradjatok meg a Krisztus tudománya mellett! 2Jn 9-10 (Wollner István)


Istentisztelet - Az elveszettekről 5. A tékozló fiú - Ínségben Lk 15,13-16


Istentisztelet - Az elveszettekről 4. A tékozló fiú - Messze vidékre költözött Lk 15,11-13


Istentisztelet - Istennel szövetségben 2Móz 4,24-26 (Wollner István)


Istentisztelet, hálaadás az új kenyérért - Lk 9,2;10-17 A kevés megsokasodik


Augusztus 20-i ünnepi istentisztelet - Ef 2,8-9 Kegyelemből tartattatok meg


Istentisztelet - Péter tagadása Mt 26,74 (Wollner István)


Istentisztelet - Az elveszettekről 3. Az elveszett drahma Lk 15,1-10


Istentisztelet - Az elveszettekről 2. Az elveszett juh Lk 15,1-7


Istentisztelet - Lk 15,1-2 Az elveszettekről 1.


Istentisztelet - 1Sám 8,4-20; 1Pét 5,1-4 Mit tanít a Biblia az egyházról? 17. Az egyházi tisztségekről. A királyi tiszt


Istentisztelet - Zsid 9,6-15; 24-28 1Móz 4,3-5 Mit tanít a Biblia az egyházról? 16. Az egyházi tisztségekről. A papi tiszt


Istentisztelet - 1Kir 22,1-29 Mit tanít a Biblia az egyházról? 15. Az egyházi tisztségekről. Az igaz és a hamis prófétaság


Istentisztelet - 5Móz 18,15-22; Lk 4,18 Mit tanít a Biblia az egyházról? 14. Az egyházi tisztségekről. A prófétai tiszt


Istentisztelet - Ézs 11,1-5; Zsid 1,1-9 Mit tanít a Biblia az egyházról? 13. Az egyházi tisztségekről. A felkenetés


Istentisztelet - Apcsel 4,32-37; 5,12-16 Mit tanít a Biblia az egyházról? 12. Jelek és csodák


Istentisztelet, pünkösd hétfő - Apcsel 2,12-21 Az első keresztyén igehirdetés


Istentisztelet - Jób 30,16-30; Jn 16,33 Bízz bennem! (Wollner István)


Istentisztelet - Apcsel 2,44-47 Mit tanít a Biblia az egyházról? 11. Az ősgyülekezet mindennapjai


Istentisztelet - Apcsel 4,23-31 Mit tanít a Biblia az egyházról? 10. Az ősgyülekezet imádsága


Istentisztelet - Apcsel 4,13-22 Mit tanít a Biblia az egyházról? 9. Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek


Istentisztelet - Apcsel 4,5-12 Mit tanít a Biblia az egyházról? 8. Az igaz egyház ismertetőjelei


Istentisztelet, húsvét hétfő - Lk 24,13-33 Találkozás Jézussal


Istentisztelet, húsvét vasárnap - Mt 27,62-28,10 Hogyan történt a feltámadás?


Istentisztelet, nagypéntek - Lk 23,32-46 Megaláztatásában is Úr